ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เลือกสรร เพื่อทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม


20015


ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

หมายเหตุ  :  การแต่งกายให้แต่งชุดนักเรียน นักศึกษาในการสัมภาษณ์