ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการปรเมินความรู้ความ สารมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้้งที่ 2

ดาวโหลดได้ที่นี่ ...

pdfประกาศ รายฃื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาค ก.และ ภาค ข.)

 

images 3